Tjene penger på å rigge til Fæsterålen?

Kjenner du en forening eller lag som trenger penger i kassa og kan bidra?

Det er ikke mange dager igjen til Fæsterålen, og en av dem som gleder masse, er frivilligsjef Henriette Gjebra. Hun har den hellige oppgaven med å fordele frivillige til forskjellige oppgaver og ansvarsområder før, under og etter festivalen.

– Det er ingen tvil om at dette er litt av et puslespill, men heldigvis har vi mange veteraner blant de frivillige. De har kommet med så mange gode tilbakemeldinger pluss at vi hadde en helt magisk frivilligsjef i fjor, sier Gjebrea.

Selv om antallet på frivillige allerede er oppi snart 200 personer, er det en viktig gruppe som mangler. Nemlig de som skal rigge opp i dagene før festivalen og rigge ned på søndag.

– Vi har tidligere hatt lag og foreninger som har tatt på seg denne jobben mot å få en sum per person som stilte opp. Det er en veldig fin måte å spe på en felleskasse, og vi liker å gi tilbake til det frivillige i Vesterålen som får ting til å skje hele året, sier Gjebrea.

Kjenner du en forening eller lag som trenger penger i kassa og kan bidra med rigging? Ta kontakt med Henriette på 971 55 638

Kjører langt for å være frivillig

I fjor var det ventelister på det å være frivillig, men der er ikke Fæsterålen i år. Det finnes ennå ledige plasser på andre områder enn rigging. Om noen ønsker å bidra, er det altså ennå mulighet for å melde seg. Det kjører til og med folk helt fra Bodø for å jobbe som frivillig på Fæsterålen.

– Jeg var frivillig første året og kjente selv på samholdet og alle de morsomme situasjonene som kun de frivillige får med seg. Man får mye ansvar og ikke minst romslighet til å påvirke Fæsterålen i rett retning, sier Gjebra.

Fæsterålen går av stabelen 25.-27 august 2017 og har også et familieshow- “FamilieFæsterålen”.

Har du lyst å være frivillig på noen av de andre områdene og få gratis tilgang til Fæsterålen ved å jobbe en dag? Klikk her for å lese mer om det å være frivillig: http://festeralen.no/frivillig/

Powered by Khore by Showthemes